česká verze

Zajímavosti
Kategorie veteránů A až G dle stáří
Zde můžete určit číslo výrobní série vaší Felicie nebo Octavie poodle výrobního čísla motoru.
Zejména pro účastníky dovolené " Slovensko 2006" jsou zde ukázky videa.